Godło     

Aktualności

Święto Edukacji Naradowej

to czas na życzenia

spełnienia marzeń,zdrowia

radości na każdy dzień dla Pani Dyrektor ,

Rady pedagogicznej i Pracowników  naszego przedszkola.smileyheart

Szanowni Państwo!

Dnia 18 września 2020 roku zapraszamy na spotkania z wychowawcami oddziałów zgodnie z następującym harmonogramem:

17.30 - Rybki

16.30 - Muszelki;

18.00 - Delfinki;

17.00 - Piraci;

17.45 - Marynarze (wejście 2 drzwiami od strony oddziału specjalnego);

17.00 - Bursztynki (wejście 2 drzwiami od strony oddziału specjalnego);

17.30 - Żeglarze (wejście 2 drzwiami od strony oddziału specjalnego);

14.00- Misie;

Bardzo prosimy o przyjście na określoną godzinę i w razie konieczności poczekania na wejście do budynku zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z procedurami.W budynku obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos !

 

W naszym przedszkolu będziemy obchodzić 

WITAJ PRZEDSZKOLE 

ROK SZKOLNY 2020/2021

DZIEŃ  ADAPTACYJNY

W dniu 31 sierpnia 2020 roku zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola na spotkanie adaptacyjne. Informację o wyznaczonej grupie i godzinie otrzymacie Państwo na adres podanej poczty elektronicznej .Na spotkanie prosimy o przyniesienie upoważnień do odbioru dzieci – wzór otrzymacie Państwo w informacji. W adaptacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tylko z jednym opiekunem. Rodziców prosimy o zachowywanie dystansu społecznego wynoszącego 2 metry. Rodzic może wejść na teren placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności- osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1.09.2020 roku

 

Dzieci będą uczęszczały do następujących grup:

- 3-latki gr. „Rybki” 

- 3-latki gr. „Muszelki”

- 4 i 5 -latki gr. „Żeglarze”

 

 • przedszkole czynne jest w godz. 6.30 – 18.00
 • Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych grup będzie dostępny od 1 września 2020r. na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkolnej.
 • W godzinach wczesno porannych i późnym popołudniem dzieci są w łączonych grupach dyżurujących, ale będzie to obecnie uzależnione od wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących od 1 września 2020, które jeszcze nie zostały ogłoszone.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.15 – szczególnie w czasie adaptowania się dzieci.
 • Ramowy rozkład dnia :

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr4 w Mińsku Mazowieckim

Godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 18.00

630-830

 • schodzenie się dzieci;
 • zabawy  w kącikach zainteresowań np. konstrukcyjne, plastyczne, teatralne, przyrodnicze itp.;
 • poranna gimnastyka, zabawy ruchowe;
 • samodzielne zabawy w małych zespołach;
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia pedagogicznego;
 • czynności porządkowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć;
 • czynności higieniczne;

830 – 900

ŚNIADANIE-doskonalenie samodzielności i kształcenie estetyki spożywania posiłków, pełnienie funkcji pomocniczych w nakrywaniu do stołu;

900 – 1100

 • zajęcia dydaktyczne  kierowane zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizowane wg programu wychowania przedszkolnego;
 • swobodna zabawa z udziałem nauczyciela;
 • zabawy badawcze i twórcze podjęte z własnej inicjatywy dziecka;
 • pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowo-sportowe, spacery, wycieczki itp.;
 • zajęcia katechetyczne( oddziały 5 i 6 latków);
 • realizacja innowacji pedagogicznych; i projektów edukacyjnych;

1100 – 1115

OBIAD I danie- doskonalenie samodzielności i kształcenie estetyki spożywania posiłków, pełnienie funkcji pomocniczych w nakrywaniu do stołu;

1115-1230

 • pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowo-sportowe, spacery, wycieczki itp.;
 • czynności porządkowe;
 • zabawy kierowane przez nauczyciela lub swobodne;
 • realizacja innowacji pedagogicznych; i projektów edukacyjnych;

 

1230-1300

OBIAD II danie- doskonalenie samodzielności i kształcenie estetyki spożywania posiłków, pełnienie funkcji pomocniczych w nakrywaniu do stołu;

1300 – 1445

 • przygotowanie do odpoczynku,
 • leżakowanie- relaksacja przy muzyce, słuchowiskach, słuchanie czytanych książek (dzieci 3 i 4 -letnie);
 • gry i zabawy wg indywidualnych zainteresowań;
 • zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
 • pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowo-sportowe, spacery, wycieczki itp.;
 • zajęcia terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;
 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach
  i imprezach artystycznych;
 • zajęcia katechetyczne( oddziały 5 i 6 latków);

 

1445 – 1500

PODWIECZOREK- doskonalenie samodzielności i kształcenie estetyki spożywania posiłków, pełnienie funkcji pomocniczych w nakrywaniu do stołu;

1500 – 1800

 • gry i zabawy wg indywidualnych zainteresowań;
 • zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
 • zajęcia terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;
 • zabawy grupowe i indywidualne;
 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach
  i imprezach artystycznych
   ;
 • praca z dzieckiem zdolnym;

 

 

 • Opłaty: dzieci nieodpłatnie korzystają z pobytu w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie (nie są one określone), pozostały czas to 1 zł /godz. W przypadku posiadania Mińskiej Karty Dużej Rodziny opłata wynosi 0,75gr za każdą płatna godzinę. Kartę dziecka należy okazać w sekretariacie przedszkola.

Stawka dzienna żywieniowa – 7 zł

 • W przedszkolu korzystamy z platformy 4Parents, za pomocą której:

- Nauczycielki zaznaczają czas wejścia i wyjścia dzieci (na podstawie tego naliczane są opłaty);

- Rodzice otrzymują informację o wysokości należnej opłaty za przedszkole i za wyżywienie za dany miesiąc;

- Rodzice mogą dokonać opłaty za przedszkole;

- Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka ;

- Zamieszczane są ogłoszenia dotyczące pracy grup.

 Rodzice otrzymają dostęp do platformy 4Parents na maila w pierwszych dniach września. Po otrzymaniu linku aktywacyjnego należy zalogować się w ciągu 12 godzin aby otrzymać dostęp do platformy. Aktywacja dostępu jest obowiązkowa.

 

        Obowiązkiem każdego Rodzica jest zapoznanie się z zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Rada Rodziców Statutem, który jest podstawowym dokumentem regulującym pracę przedszkola  oraz z:
- Systemem bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu (zakładka Rada Rodziców),
- Regulaminem korzystania z placu zabaw (przed wejściem na plac zabaw)
- Zasadami funkcjonowania Przedszkola Miejskiego  z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4  w Mińsku Mazowieckim w okresie stanu epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 (będą udostępnione na platformie)

 

 • Ze szczególną uwagą prosimy zapoznać się z  procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci.  Upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola (w załączniku) – należy pobrać, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola najlepiej na spotkanie adaptacyjne, najpóźniej pierwszego dnia pobytu dziecka. Uczulamy, abyście Państwo upoważnili wszystkie osoby, które będą odbierały dziecko (nawet okazyjnie). Nie ma możliwości oddania dziecka osobie nieupoważnionej oraz niepełnoletniej. Nie ma możliwości upoważnienia telefonicznie. Osoby upoważnione przez Państwa  podpisują zgodę  na końcu własnoręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych .
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko po odebraniu z grupy .
 • W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu realizowane są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i religii w oddziałach 5-latków.

 

Zajęcia dodatkowe

 • Warsztaty ceramiczne (30 min.) Są to zajęcia lubiane przez dzieci ale finansowane były z funduszu Rady Rodziców. Czy tak będzie nadal – zależy to od Państwa.

Informacje pozostałe:

 • W pierwszym dniu pobytu dziecka należy dostarczyć:

- cienka kołderka lub kocyk ubrane w poszewkę – podpisane w widoczny sposób

- dodatkowe ubrania na zmianę (koszulka, bluzeczka, skarpetki, spodenki, majteczki)

- kapcie

 

 • W kolejnych dniach prosimy o przyniesienie:

- chusteczki higieniczne (pudełko)

 - chusteczki nawilżane (duża paczka)

Pozostałe inne rzeczy z wyprawki będziemy proponowali Państwu aby kupować systematycznie ze wspólnych , składkowych środków- chyba, że Państwo zadecydujecie inaczej.

 

 • Ręczniki są przedszkolne, obecnie jednorazowe.
 • Informacji o dziecku udzielają tylko  nauczyciele grup najlepiej po wcześniejszym ustaleniu terminu rozmowy lub w czasie dnia otwartego.
 • Jeśli dziecko ma wskazaną dietę to prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, np. o  nietolerancji na pokarmy – ze wskazaniami jakie.
 • Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, te z objawami choroby będą odsyłane do domów.
 • Drzwi wejściowe do budynku przedszkola zabezpieczone są elektro zaczepami. Rodzice otrzymają karty zbliżeniowe. Koszt karty 5 zł.

 

Ze względu na trwający czas pandemii krótkie spotkania adaptacyjne odbędą się
31 sierpnia 2020r.

Grupa I „Rybki” w godz. 9.00 – 11.00

Grupa II „Muszelki” w godz. 11.00 – 13.00

Grupa III „Żeglarze” w godz. 13.00 – 15.00.

     

       Informacja w której grupie jest dziecko zostanie przesłana na pocztę elektroniczną.

Spotkanie będzie okazją, aby poznać nauczycielki, sale przedszkolne, szatnię, a także zadać pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.


        Prosimy o zastosowanie się do Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
        z dnia 3 lipca 2020r.

(…) W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.(…)Facebook
Menu na dziś:

Śniadanie

- kanapki; pieczywo mieszane, masło, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek;
- kakao;
- herbata z miodem i cytryną;

Obiad

- żurek z ziemniakami;
- udko z kurczaka w sosie własnym z ryżem;
- marchewka z groszkiem;
- kompot;

Podwieczorek

- kanapki: pieczywo mieszane, masło, krem czekoladowy /wyrób własny/;
- winogrona;
- herbata owocowa;Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne