Godło     

Marynarze - plan pracy

 ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział " MARYNARZE" pracuje od 7.30 do 17.30

Wychowawczynie: p. Monika Ostrowska, p.Katarzyna Szubińska

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. IDZIE JESIEŃ ... PRZEZ OGRÓD I SAD

- rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów

- poznanie litery o- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- kuchenne rewolucje- " Pyszne owocowe sałatki "

- poznawanie sposobów przygotowywania warzyw i owoców na zimę 

2. IDZIE JESIEŃ ... DO ZWIERZĄT

- poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

- odkrywanie litery a- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- zabawy na magicznym dywanie

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 3

3. Co z czego otrzymujemy

- poznawanie pochodzenia wełny

- odkrywanie litery m- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- orientowanie się w schemacie drugiej osoby

- Dzień Listonosza - Projekt edukacyjny - "Pocztówkowe przedszkole"

- zabawy sensoryczne

4. IDZIE JESIEŃ... Z DESZCZEM

- poznawanie cech prostokata

- poznawanie kolorów jesiennej tęczy

- zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody

- poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie

- zabawy sensoplastyczne - Projekt - SENSOSMYKI

 Kap kap (sł i muz. Agnieszka Kopacz, Piotr Belak)

1. Kap! Kap! Z nieba leci woda Kap! Kap! Weź parasol, weź. Kap! Kap! Jesienna pogoda. Ciesz się, cie

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz!

2. Kap! Kap! Na nogach kalosze. Kap! Kap! W wodzie cały świat. Kap! Kap! Do kałuży wskoczę: Chlap! Chlap! Chlap!

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz!

3. Kap! Kap! Choć jesienią szaro. Kap! Kap! Nie nudzimy się. Kap! Kap! Dziś w jesienne dźwięki Wsłucham się.

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz! 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne