Godło     

Bursztynki - plan pracy

ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział " BURSZTYNKI"  pracuje w godzinach 7.00 - 17.00

Wychowawczynie: p. Marianna DanutaTarnawska, p.Wioletta Michałowska

Nauczyciele wspomagający: p. Katarzyna Kośmicka, p. Anita Kondracka

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. IDZIE JESIEŃ ... PRZEZ OGRÓD I SAD

 •  rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę,
 • odkrywanie litery o, O,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.

2. IDZIE JESIEŃ ... DO ZWIERZĄT

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów,
 • odkrywanie litery a, A,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 3.

3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

 •  poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • odkrywanie litery m, M.

4. IDZIE JESIEŃ... Z DESZCZEM

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • odkrywanie litery e, E.

 „W spiżarni” B. Szelągowska

W spiżarni kapusta,

czerwone buraki,

marchewka, cebula,

a w workach ziemniaki.

 

Na półkach słoiki,

w nich ogórki, dżemy.

I te wszystkie skarby

zimą chętnie zjemy.

„Wiewióreczka” (sł. E. Szymański, muz. T. Mayzner)

 I. Sąsiadeczko, wiewióreczko,

co masz oczka czarne,

nie bójże się, pokaż w lesie,

gdzie masz swą spiżarnię.

Wszędzie mam, tu i tam,

czego chcecie, to wam dam.

Fik, mik! Hyc, hyc!

Czego chcecie, to wam dam.

II. Sąsiadeczko, wiewióreczko,

co masz rude łapki,

jeśli łaska, sypnij z góry

orzeszków do czapki.

 

Dałabym nawet sześć,

lecz co w zimie będę jeść?

Fik, mik! Hyc, hyc!

Był orzeszek, nie ma nic.

III. Sąsiadeczko, wiewióreczko,

co masz rudy pyszczek,

tu na ziemię rzuć uprzejmie

kilka ładnych szyszek.

Szyszki masz tu i tam,

wejdź na sosnę, urwij sam.

 Fik, mik! Hyc, hyc!

Były szyszki, nie ma nic.

 

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne