Godło     

Delfinki - plan pracy

 ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział "Delfinki" pracuje od 8.00 do 18.00

Wychowawczynie: p. Bogumiła Parzyszek, p. Eliza Kafka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 
1. Idzie jesień.......przez ogród i sad
  - utrwalenie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców
  - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci
 
2. Idzie jesień........do zwierząt
  - poznanie sposobów przygotowanie się zwierząt do zimy
  - rozbudzenie zainteresowań światem zwierząt
 
3. Co z czego otrzymujemy
  - zapoznanie z etapami powstawania mąki
  - poznanie znaczenia drzew w przyrodzie
 
4. Idzie jesień.......... z deszczem
  - poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
  - dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeganego rytmu
 
5. Moja rodzina
  - wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie
  - wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 
wiersz D. Gellner ,,Kolczasty jeżyk"
 
To jest jeżyk. Mały jeżyk.
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
Z kolców płaszczyk, z kolców szalik,
tylko nosek jak koralik. Patrzcie!
Jeżyk wlazł pod krzaczek
i kolczasty zdjął plecaczek.
A z plecaczka raz, dwa, trzy
- wyjął trzy kolczaste sny.
 
 Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne