Godło     

Muszelki - plan pracy

 Rok Szkolny 2020/2021

Oddział " Muszelki"  pracuje od 6.30 do 16.30.

Wychowawczynie grupy: p. Agnieszka Roguska, p. Ewa Murawska

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień przez ogród i sad

- poznawanie różnych owoców i warzyw

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia

- uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4

2. Idzie jesień do zwierząt

- poznawanie zwyczajów wiewiórki

- rozwijanie koncentracji uwagi

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie sprawności artykulacyjnej

- poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- kształtowanie postaw proekologicznych

3.Co z czego otrzymujemy?

- zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba

- rozwijanie sprawności ruchowej

- poznanie etapów powstawania chleba

- rozwijanie sprawności rąk

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- przeliczanie na konkretach

- zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

4. Idzie jesień z deszczem

- poznawanie roli wody w życiu człowieka

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- kształtowanie poczucia rytmu

- utrwalanie pojęć duży, mały

- rozwijanie małej motoryki

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- pobudzanie ciekawości badawczej

5.Moja rodzina

- wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- kształtowanie pojęcia para

- poszerzanie słownika czynnego

- rozwijanie świadomości własnego ciała i sprawności manualnej

- rozwijanie aktywności twórczej

„Zwierzęta jesienią”- piosenka B. Formy

1. Szuka orzechów wiewióreczka mała

Pewnie już kilka w dziupli zebrała.

Ref. Będą zapasy na zimowe czasy /x2

2. Jeżyk pod liśćmi znalazł legowisko.

Czuje, że zima jest bardzo blisko.

Ref. Spać smacznie będzie, aż wiosna przybędzie./x2

3. Robi porządki w norce myszka mała.

Ziarenek wiele dawno zebrała.

Ref. Dla swej rodziny na czas długiej zimy/x2
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne